İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 4 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Düzensiz talep koşullarında melez üretim sistemlerinin aksiyomlarla tasarımı

Şule Itır SATOĞLU, M. Bülent DURMUŞOĞLU

Özet


Çalışmamızda kısmî tek parça akışının uygulandığı melez üretim sistemlerinin tasarımı için Aksiyomlarla Tasarım (AD) yöntemini kullanan bir yol haritası önerilmiştir. Tek parça akışının uygulanabilmesi için parçaların hücreler arası hareketlerine neden olan istisnai operasyonlar yok edilmelidir. Çalışmamızda alternatif makineler incelenerek, geliştirilen kurallar çerçevesinde istisnai operasyonlar sistematik biçimde alternatiflere atanmaya çalışılır. Tek parça akışına yönelik tasarım algoritması çalışmanın özgün yönlerinden biridir. Çünkü istisnai operasyonları yok etmek için alternatif makineleri kullanan, fonksiyonel alandan da yararlanmaya olanak tanıyan sistematik bir yaklaşım önerilmiştir. İstisnai operasyonların yok edilmesinin ardından hücre içerisinde tek yönlü akışın sağlanması hücrelerde tek parça akışını mümkün hale getirir. Bu aşamadan sonra benzetim tekniğinden yararlanarak darboğaz kaynakları belirleme ve yok etme prosedürü uygulanır. Bu prosedür de AD'yi temel alan sistematik bir yaklaşımdır. Darboğazlar belirlenirken hücredeki hangi iş merkezinin veya iş merkezlerinin darboğaz olduğu kurallar yardımıyla belirlenir. Daha sonra iş merkezinde hangi kaynağın buna neden olduğu sistematik biçimde araştırılır. Belirlenen darboğazların yok edilmesi için de AD kullanılarak bir dizi çözüm önerilmiştir. Son olarak sistemin yerleşim planı, melez yerleşime uygun biçimde hazırlanır. Önerilen yol haritası düşünsel bir örnek üzerinde uygulanmıştır. Ayrıca istisnai operasyonları içeren sistem ile TPA algoritması uygulandıktan sonra elde edilen sistem Arena 10.0 benzetim yazılımı ile ayrı ayrı modellenmiştir. Geliştirilen algoritmanın, düşünsel örnekteki sistemin parça imalat temin süresini çarpıcı biçimde azalttığı gösterilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Tek parça akışı, melez üretim sistemi tasarımı, düzensiz talep.

Tam Metin: PDF