İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 4 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Stratejik kararların gerçek opsiyonlar ile değerlendirilmesi

Sezi ÇEVİK ONAR, Seçkin POLAT

Özet


Opsiyon seçenek anlamına gelmektedir, organizasyonun sahip olduğu seçenekler firmaların daha da başarılı olmalarını sağlarken başarısızlık riskini de ortadan kaldırmalıdır. Firma yöneticilerinin görevi bu seçenekler kümesini en etkin değeri sağlayacak şekilde yönetmektir. Stratejik opsiyon kümesinin en etkin şekilde yönetilebilmesi için stratejik opsiyonların değerini etkileyen unsurların neler olduğunun belirlenebilmesi gerekmektedir. Stratejik opsiyonların değeri tek bir unsurdan oluşmamaktadır. Firmanın sahip olduğu stratejik seçenekler kümesinin değerli olması stratejik opsiyondan elde edilen değerin bir göstergesidir ancak değerin tamamını açıklamamaktadır. Firma yöneticileri bu stratejik opsiyon kümesinden bazılarını kullanmaya karar vermekte, çevre koşulları, firma yöneticisinin özellikleri ve benzeri unsurlar kullanılan bu opsiyonun değerini etkilemektedir. Bu sebeple sorgulanması gereken bir unsurda firmanın kullanmayı seçtiği stratejik opsiyonların değeridir, ancak firmaların değerli stratejik opsiyon seçmeleri firma performansına her zaman katkı sağlamamaktadır. Stratejik opsiyonların etkin yönetimi için göz önüne alınması gereken bir diğer unsur, stratejik opsiyonların kullanımının etkin bir şekilde yönetilmesidir. Firmalar değerli bir stratejik opsiyon kullanmayı seçmiş olsalar bile uygulamadan kaynaklanan hatalar bu değerin elde edilmesini engelleyebilmektedir. Stratejik opsiyonlar değerlendirilirken, stratejik opsiyonların firmanın yetkinlik geliştirme sürecine ve ardıl stratejik opsiyonlara olan etkisinin ve bu ilişkinin firmaya katkısının da incelenmesi gereklidir. Bu çalışma kapsamında stratejik opsiyonların değerini etkileyen tüm bu unsurlar göz önüne alınmış ve stratejik opsiyonların değerini etkileyen unsurların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla İMKB'ye bağlı firmalarda uygulama yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Stratejik  opsiyonlar, firma performansı, yetenek geliştirme, çok ölçütlü istatistiksel karar verme.

Tam Metin: PDF