İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 4 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Müşteri İlişkileri Yönetiminde etkinliği arttırmak için bir bulanık model önerisi

Başar ÖZTAYŞİ, Ahmet Fahri ÖZOK

Özet


Bu çalışmada, dünya çapında yoğun bir ilgi görmekte olan Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) uygulamalarının performans ölçümünü sağlamak amacıyla sayısal bir model önerilmiştir. Kurumsal Karne kavramı temelinde geliştirilen ölçüm modelinde, MİY ölçümünün 4 boyutta gerçekleşmesi önerilmektedir. MİY çıktıları boyutunda, firmanın MİY çalışmalarından beklediği temel faydalar yer almaktadır. Müşteri boyutu ise, müşterilerin firmaya karşı olan tutumunu ifade etmektedir. Süreçler boyutu, firmaların müşteri ile olan ilişkilerini yönettikleri süreçlerin ölçümünü içermektedir. Altyapı boyutu ise kurum kültürü, organizasyonel uyum ve teknoloji gibi MİY çalışmalarına yardımcı olan öğeleri barındırır. Oluşturulan mantıksal ilişki haritaları, Bulanık Analitik Ağ Süreci ile sayısallaştırılmıştır. Böylece temel boyutlar arasındaki ilişkiler göz ardı edilmeden bütünsel bir MİY başarı notu elde edilmesi sağlanmıştır. Ölçüm modelinde yer alan göstergelerin bir kısmı literatürden adapte edilirken, süreçler boyutunun ölçümü ile ilgili istatistiki bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile MİY süreçlerinin yedi temel fonksiyon ile ölçümlenebileceği belirlenmiştir. Bunlar; Müşteri Hedefleme, Müşteri Tanıma, Ürün/Hizmet Özelleştirme, Müşteri Genişletme, Tavsiye Yönetimi, Müşteri Yeniden Kazanma ve İlişki bitirme süreçleri olarak tespit edilmiştir. Faktör analizi ile belirtilen süreçlerin ölçümünde kullanılabilecek 31 soruluk bir ölçü oluşturulmuş ve bu ölçü kullanılarak süreçlerin firma içinde yer alan alt yapı öğeleri, müşteri tatmin ve müşteri sadakati ve ekonomik performans ile olan ilişkileri incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri Yönetimi, performans, bulanık mantık, ANP.

Tam Metin: PDF