İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 4 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) teknolojisinin tedarik zinciri üzerindeki etkileri

Alp ÜSTÜNDAĞ, Mehmet TANYAŞ

Özet


Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) teknolojisi, etrafında anten sarılı olan bir mikroçip (etiket) ve bir okuyucudan oluşan otomatik tanıma sistemidir (Auto-ID). Veri ve enerji transferi, etiket ve okuyucu arasında herhangi bir temas olmadan sağlanmaktadır. Okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar antenle buluşmakta ve etiket içindeki devreleri harekete geçirmektedir. Etiket dalgaları modüle ederek okuyucuya geri göndermekte ve okuyucu da yeni dalgayı dijital veri haline dönüştürmektedir. RFID teknolojisi, tedarik zincirinde süreç verimliliğini, doğruluk, güvenlik ve görünürlük seviyelerini artırmaktadır. Tedarik zincirinin her aşamasında gerçek zamanlı stok ve lojistik bilgisi, üretici, dağıtıcı ve perakendeci tarafından paylaşılabilmektedir. Yatırım değerinin yüksekliği ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, RFID yatırımlarının, firmalar açısından stratejik bir karar olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. RFID uygulama başarısının sağlanması için öncelikle kapsamlı bir değerlendirme analizinin yapılması, teknoloji yatırımının oluşturduğu maliyetlerin ve sağladığı kazanımların en detaylı şekilde incelenmesi gerekmektedir. Tedarik zinciri üzerinde gerçekleşecek RFID yatırımı için, zincir üyeleri arasındaki etkileşimin de değerlendirme aşamasında göz önüne alınması gerekmektedir. Bu çalışmada perakendeci, dağıtıcı ve üreticiden oluşan tedarik zincirinde gerçekleşecek RFID yatırımının etkilediği maliyet faktörleri belirlenmekte, maliyet değişiminden kaynaklanan kazanımlar benzetim modeli yardımı ile ortaya koyulmaktadır. Ürün değeri, temin süresi ve talep belirsizliği bağımsız değişkenlerinin maliyet faktörleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Nihai olarak tedarik zinciri kazanım oranına dayalı etiket maliyet paylaşımını esas alan RFID yatırım değerlendirme modeli önerilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: RFID, tedarik zinciri, maliyet, benzetim modeli, yatırım değerlendirme.


Tam Metin: PDF