İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 4 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Galata Köprüleri ve Yeni Galata Köprüsü

İbrahim ÖZEN

Özet


İstanbul’un vazgeçilmez simgelerinden olan Galata Köprüleri Bizans zamanından bu yana şehrin sosyal yaşantısına da hakim olan noktalardan biridir. Bir Mühendislik dergisine yazılan bir yazıya böyle başlamak belki şaşırtıcı gelecek ama özellikle son dönem Galata Köprüleri sadece bir geçiş mekanı değil şehrin sosyal yaşantısına da katılan adeta yaşayan yapılardır. Bu yönü ile dünyada örneğine rastlamanız da pek mümkün değildir. Yeni Galata Köprüsü için dönemin Karayolları Genel Müdürü şöyle yazmıştır; “Galata Köprüsü birçok yönleriyle köprüler tarihinde önemli bir yer tutacak bir eserdir. Temel şartları, açılan kısımlar, kara ile bağlantıları, meydan düzenlemeleri hepsi çözümü gerektiren çok önemli teknik problemler ortaya çıkarmıştır. Ama, müteahhit, mühendis ve idarede görev alan mühendislerimiz bu sorunları çözerek projeyi başarı ile yürütmektedirler. Eser tamamlanınca Türk mühendisliğinin göğüs kabartıcı başarısı olacaktır.” Bu sunumda Yeni Galata Köprüsü Projesi, kısa bir tarihçeyi takiben, ihale aşaması ve ana yapıları açısından özet olarak tanıtılmaya çalışılacaktır. İhalenin parçası olan Eminönü ve Karaköy meydanlarında yapımı tamamlanan vasıta ve yaya altgeçitleri, çarşılar ve meydan düzenlemeleri bu sunuş kapsamına alınmamıştır. Öte yandan gerek projelendirme safhaları, gerek her bir yapısının inşa yöntemleri, gerek mukavelevi süreçleri ve medyaya akseden yönleri ile herbiri ayrı bir çalışma konusu olabilecek olan Yeni Galata Köprüsü Kabulünün yapıldığı Haziran 1992’den beri fotoğrafları çekilmiş, makaleleri, şiirleri yazılmış eski Galata köprülerinden hiçbir yönde aşağı kalmaksızın hizmetini sürdürmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Galata Köprüleri, öngerilmeli betonarme tabliye, kazık yükleme deneyi, koruyucu mahmuz.


Tam Metin: PDF