İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 4 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kuzey Anadolu Fay Sistemi Güney Kolunun Geyve-Gemlik arasındaki kesiminin tektonostratigrafik evrimi

Bülent DOĞAN, Okan TÜYSÜZ

Özet


Kuzey Anadolu Fay Sistemi güney kolu üzerinde neotektonik dönemde oluşan düzlük alanlar birbirine Mekece-İznik koridoru ile bağlanan Geyve-Pamukova ve İznik Havza’larıdır. Geyve-Pamukova Havza’sının litostratigrafisi alttan üste doğru; yanal geçişli Geyve-Pınarlı, Hocaköy ve Çardak formasyonlarını içerir. Hocaköy formasyonu güney bloktan gelen drenajın, Geyve formasyonu ise Sakarya Nehri’nin desteği ile oluşmuştur. Bunun yanında Sakarya Nehri’nin havza açılımından günümüze değin uğradığı sağ yanal atımlı deformasyon Geyve formasyonunun gelişmesinde birincil etkendir. İznik Havza’sında ise Erken Khazarian’dan günümüze alttan üste doğru İznik, Hocaköy ve Solöz formasyonları çökelmiştir. Geyve-Pamukova Havzası güney kenarındaki KD-GB doğrultulu sağ yanal atımlı Sarıgazi Fayının açılmalı dönmesi sonucunda gelişmiş gevşek S biçimli çek-ayır havza şeklinde oluşmuştur. İznik Havzası ise güney kenarındaki KD-GB doğrultulu sağ yanal atımlı Dırazali fayının, BKB-DGD doğrultulu sağ yanal oblik bir normal fay olan Gürle fayına sıçraması ile birlikte oluşmaya başlamıştır. Havzanın kuzey kenarındaki KB-GD doğrultulu sağ yanal oblik normal fay karakterli Orhangazi fayı ise havzanın Geyve-Pamukova Havzasına göre daha simetrik açılmasına destek olmuştur. İnceleme alanının bütününe hakim olan sağ yanal basit makaslamalı sistem İznik Havza’sının ise daha geniş ölçekli çek-ayır havza şeklinde açılmasını sağlamıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Anadolu Fay Sistemi Güney Kolu, Tektonostratigrafi, Gevşek S biçimli çek-ayır havza.

 


Tam Metin: PDF