İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 5 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı

Nihat KASAP, Berna TEKTAŞ SİVRİKAYA

Özet


Bu çalışmada bir şirketin, birden fazla tedarikçiden ağ kapasitesi kiralarken karşılaşılacağı eniyileme problemi incelenmiştir. Problem ele alınırken, bir firmanın veri ağları üzerinde gerçekleştirebileceği işler sabit zamanlı ve sabit boyutlu işler olmak üzere başlıca iki kategoriye ayrılmıştır. Bu iki kategorideki işlerin ihtiyaç duydukları zaman ve bant genişlikleri ile kalite gereksinimleri oldukça farklıdır. Bu nedenle çalışmada; farklı fiyat, kalite ve görev dağılımlarının firmaların optimal davranışını nasıl etkilediği analiz edilmiştir. Problemin karmaşıklığını biraz olsun azaltmak amacıyla, kaynak ve talep hazır olduğu sürece, kapasite için bir üst limit bulunmadığı ve kapasitenin limitsiz olduğu varsayılmıştır. Firmaların bu maliyet en küçültme problemi modellenirken, Courcoubetis ve diğerlerinin (2000a) önerdiği her bir tedarikçinin doğru parçalarından oluşan dışbükey doğrusal amaç fonksiyonuna sahip olduğu kademeli (tax-band) fiyatlandırma politikası dikkate alınmış ve amaç fonksiyonu iki tür maliyeti yansıtacak şekilde oluşturulmuştur. Bu maliyetlerden ilki, tedarikçilerin farklı fiyat seviyelerini yansıtan satın alma maliyetidir. İkinci maliyet ise, son teslim tarihlerinin kaçırılması veya vadelerin geçirilmesi, kalitenin düşmesinden kaynaklanan maliyetler ve karar merci bilinçli olarak hizmet niteliği düzeyini düşürdüğünde veya başka bir tedarikçiye yöneldiğinde meydana gelen hizmet niteliği değişim maliyeti gibi olası fırsat maliyetleridir. Ayrıca, gevşetilmiş problemin çözümünde daha iyi bir alt sınır elde etmek için Genelleştirilmiş Bender Ayrıştırma (Generalized Bender’s Decompomposition – GBD) algoritması uygulanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Telekomünikasyon ağları, hizmet niteliği, kademeli (tax-band) fiyatlandırma.


Tam Metin: PDF