İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Rotor-AMY sisteminin bulanık denetleyici ile kontrolü ve denge akımı eniyileştirilmesi

Ahu Ece HARTAVİ, R. Nejat TUNCAY, M. Necip ŞAHİNKAYA, Clifford R. BURROWS

Özet


Bu çalışmada, Rotor-Aktif Manyetik Yatak (AMY) sistemi için tasarlanılan Bulanık Denetleyici Kontrolör (BDK) ve sistemde harcanılan enerjiyi azaltmayı sağlayan enerji eniyileştirme algoritması (EİA) sunulmuştur. Başlangıçta sistem dinamiğini incelemek için sisteme ait benzetişim modeli MatlabÒ/ Simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan model ile denge akımının enerji kaybına olan etkisi literatürde yer alan iki farklı yöntemi için incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareket ile enerji eniyileştirme algoritması geliştirilmiş ve sistemin kontrolünde kullanılan BDK’ya bağlanmıştır. Gerçekleştirilen BDK+EİA, dSPACE modülü yardımı ile Rotor-AMY sistemine uygulanmıştır. Sonuçta sistem parametrelerinin aynı anda değiştirilmesi ile dinamik yapının uygun katılıkta ve en az enerji harcayacak biçimde çalıştığı deneysel olarak gösterilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Aktif manyetik yatak, bulanık mantık, enerji.


Tam Metin: PDF