Yazar Detayları

GÜNGÖR, Nurfer

  • Cilt 5, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Saflaştırılmış kil ve onun organokili ile hazırlanan kil-PVA nanokompozitlerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kil/Kitosan ve Organokil/Kitosan nanokompozitlerinin üretimi ve karakterizasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661