Yazar Detayları

AKSELİ, Ayçiçek

  • Cilt 3, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Bazı metal katyonlarının, sodyum trimetafosfat ortamında ayrılmalarının iyon değiştirici kromatografi ile incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661