Yazar Detayları

DALBAY, Özkan

  • Cilt 1, Sayı 1 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Bir kamu hastanesinde ISO-9002:1994 Kalite Güvence Yönetimi uygulamasının hasta memnuniyeti ve bazı performans göstergelerine etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653