İTÜDERGİSİ/b, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bir kamu hastanesinde ISO-9002:1994 Kalite Güvence Yönetimi uygulamasının hasta memnuniyeti ve bazı performans göstergelerine etkisi

Özkan DALBAY, İsmail Hakkı BİÇER

Özet


Ülkemizde kamu hastaneleri arasında en fazla şikayetin ve memnuniyetsizliğin olduğu SSK hastanelerinde 2000 yılında, “SSK Sağlık Hizmetleri Kalitesinin Yükseltilmesi için ISO-9000 ve Sürekli Kalite İyileştirme Modeli” projesi uygulamaya sokulmuştur. Bu çalışmaların  uygulandığı 32 hastaneden birisi de SSK Kartal Hastanesi’dir. Bu hastanede 18.12.2000 tarihinde başlayan ve TKY ilkelerine göre yürütülen ISO-9000 uygulamasının hasta memnuniyeti ve bazı kritik performans göstergelerine etkisi araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Yapılan analizde, SSK Kartal Hastanesi’nde yürütülen ISO-9000 çalışması sonucunda ayaktan tedavi hasta memnuniyetinin ve ameliyat sayısının arttığı, ilaç sarfiyat adedi ile laboratuar tetkik sayılarının da azaldığı, bu değişimlerde de ISO-9002:1994 Kalite Güvence Yönetimi standardının uygulanmasının etkisi olduğu, fakat belgelendirmeden 3-6 ay sonra bazı göstergelerde olumlu değişimin azaldığı ve eski duruma dönüş eğiliminin ortaya çıktığı görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: ISO-9000, kalite, hastanelerde kalite.


Tam Metin: PDF