Yazar Detayları

OCAKÇI, Mehmet

  • Cilt 8, Sayı 2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kent siluetlerine ilişkin tasarım niteliklerinin, entropi yaklaşımı ile değerlendirilmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 2, Sayı 1 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kentsel yeşil alanların ekonomik değerlerinin ölçülmesinde kullanılabilecek yöntemlerin irdelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645