İTÜDERGİSİ/a, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kentsel yeşil alanların ekonomik değerlerinin ölçülmesinde kullanılabilecek yöntemlerin irdelenmesi

Elif ALKAY, Mehmet OCAKÇI

Özet


Kentsel yeşil alanlar mekansal yapılarına ve işlevsel özelliklerine bağlı olarak kent mekanında fiziksel ve sosyal çevre bakımından faydalar üreten fonksiyon alanlarıdır. Kamu mekanı olma niteliklerinden dolayı sağladıkları faydalar, kamu yararı adına meşrulaştırılan ve uzun dönemde içselleştirilen faydalardır. Bu nedenle, faydalarının ekonomik değerlerinin doğrudan ölçülmesi mümkün değildir. Ancak kamu mekanlarının ürettikleri faydaların ekonomik değerlerini ölçecek yöntemler bulunmaktadır. Bu makalede, ölçüm yöntemlerinden koşullu değerleme yöntemi, seyahat maliyet yöntemi ve hedonik fiyat yöntemi ortaya konmuş ve kentsel yeşil alanların ekonomik değerlerinin ölçümünde kullanılabilecek en uygun yöntem, kavramsal olarak belirlenmeye çalışılmıştır.


Tam Metin: PDF