Yazar Detayları

TÜRK, Şevkiye Şence

  • Cilt 6, Sayı 2 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
    Yabancı yatırımların yerseçimini etkileyen faktörler: Türkiye örneği
    Özet  PDF
  • Cilt 2, Sayı 1 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Arazi ve arsa düzenlemesi metoduna ilişkin olumsuz önyargı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645