Yazar Detayları

UBAY ÇOKGÖR, Emine

 • Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Polyamid halı terbiyesi atıksularının karakterizasyonu ve biyolojik arıtılabilirliği
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 2 (2007) - ÇAĞRILI MAKALE
  Ön çökeltme çamuru fermentasyon ürünlerinin biyolojik besi maddesi gideren sistemlerde kütle dengesi üzerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - ÇAĞRILI MAKALE
  Ön çökeltme çamuru fermentasyonunda pH'nın çözünmüş besi maddesi oluşumuna etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 1 (2010) - MAKALE
  Biyolojik arıtma çamurlarının aerobik stabilizasyonunun değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 2 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Mikrobiyel yakıt hücresinde Shewanella putrefaciens tarafından organik atıklardan elektrik üretimi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-203X