Yazar Detayları

BAHNEMANN, Detlef

  • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Çoklu substrat sistemlerinde bentazonun ozon oksidasyonu ile giderim mekanizmasının incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X