Yazar Detayları

ÖZTÜRK, İzzet

  • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - MAKALE
    Mısır işleme endüstrisinde kirlilik profili ve atık azaltımı yaklaşımı
    Özet  PDF
  • Cilt 17, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Havasız biyoreaktörlerde sintrofik bütiratı ayrıştıran topluluğun stabil izotop işaretlemesi ile tanımlanması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X