Yazar Detayları

YURTERİ, Seda

  • Cilt 4, Sayı 1 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kontrollü polimerizasyon ve çapraz eşleşme metodlarıyla poli(p-fenilen) sentezi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661