Yazar Detayları

ARSLAN, Sönmez

  • Cilt 7, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Yeni, suda çözünür kobalt(II)ftalosiyaninin spektroelektro- kimyasal ve elektrokatalitik davranışlarının incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661