Yazar Detayları

ORAKDÖĞEN, Nermin

  • Cilt 5, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Poli(akrilamid) hidrojellerinin mikroskopik özellikleri ve makroskopik elastik davranışları arasındaki bağıntı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661