Yazar Detayları

TAŞDELEN, Mehmet Atilla

  • Cilt 6, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    II. tip serbest radikal fotopolimerizasyonunda poli(etilen oksit)'in hidrojen verici olarak kullanılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661