Yazar Detayları

ERDOĞAN, Matem

  • Cilt 2, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İyi çözücü içerisinde kopolimer jellerinin şişmesi; zaman ayrımlı floresans çalışma
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661