İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İyi çözücü içerisinde kopolimer jellerinin şişmesi; zaman ayrımlı floresans çalışma

Matem ERDOĞAN, Önder PEKCAN

Özet


Disk şekline sahip kopolimer jellerin şişme işlemini incelemek için zaman ayrımlı floresans teknik (FTRF) kullanılmıştır. Metilmetakrilat (MMA) ve stiren (S) monomerlerinin karışımı ile hazırlanan kopolimer jellerde, etilen-glikol-etilmetakrilat (EGDM) çapraz bağlayıcı ve 2,2'-azobisizobutironitril başlatıcı olarak kullanılmıştır. Floresans molekül piren(P) polimerleşme sırasında jel içerisine tuzaklanmıştır. P moleküllerinin yaşam zamanları, difüzyon ve kullanılan organik çözücü kalitesi arasındaki ilişkiyi saptamak için iyi çözücü içerisindeki kopolimer jellerin şişmesi sırasında gözlenmiştir. P yaşam zamanının davranışı Stern-Volmer yasasıyla yorumlanmıştır. Şişme zaman sabiti (tc) ve kollektif difüzyon katsayısını (Dc) bulmak için Li-Tanaka denklemi kullanılmış ve tc ile Dc’nin kullanılan organik çözücü ve kopolimeri oluşturan polimerik malzemelere bağımlı olduğu görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Şişme, zaman ayrımlı floresans teknik, çözücü kalitesi.


Tam Metin: PDF