Yazar Detayları

BORLUK, Handan

  • Cilt 8, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Uzun dalga-kısa dalga etkileşim denklemleri için yalnız dalgaların varlığı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661