Yazar Detayları

KAVRAN BELİN, Gamze

  • Cilt 2, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Poliaromatik hidrokarbonların kapiler elektrokinetik kromatografi yöntemi ile ayrılması ve tayini
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661