İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Poliaromatik hidrokarbonların kapiler elektrokinetik kromatografi yöntemi ile ayrılması ve tayini

Gamze KAVRAN BELİN, F. Bedia ERİM

Özet


Poliaromatik hidrokarbonların (PAH çevrede bulunma sıklığı ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle bu bileşikler, pek çok alanda ön plana çıkmakta ve bunların bir karışımdan ayrılarak tayinleri de önem kazanmaktadır. Bu çalışmada sodyum dodesilbenzensülfonat (SDBS), hidrofobik poliaromatik hidrokarbonların (PAH) su-organik faz ortamında elektrokinetik kromatografi yöntemi ile ayrılmalarında sahte sabit faz olarak kullanılmıştır. PAH moleküllerinin, SDBS iyonu ile solvofobik etkileşimi sonucu negatif yük kazanan PAH türleri, elektrik alan altında hareket edebilirler. Böylece farklı halka (1-5) sayısına sahip 8 adet PAH ve 3 adet aromatik bileşik içeren örnek karışımının 130.000-230.000 arası teorik plaka etkinliği ile ayırımı başarılmıştır. Geliş zamanına göre bağıl tekrarlanırlık değerleri % 1.15-1.55 RSD, pik alanına göre ise % 2-9 RSD arasındadır.

 

 

Anahtar Kelimeler: Poliaromatik hidrokarbonlar, sodyum dodesilbenzensülfonat, kapiler elektroforez, elektrokinetik kromatografi.


Tam Metin: PDF