Yazar Detayları

YILMAZ, Faruk

  • Cilt 3, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Heterofonksiyonel poli(etilen oksit) makromonomerlerin sentezi ve karakterizasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661