Yazar Detayları

KAZAN, Dilek

  • Cilt 1, Sayı 1 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Escherichia coli penisilin asilazının CMC konjugasyonuyla pH stabilizasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661