Yazar Detayları

GİZ, Ahmet

  • Cilt 6, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Komposizyon kaymasının kopolielektrolitin yapısına ve özelliklerine etkileri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661