Yazar Detayları

ÖZOĞUL, Selçuk Altan

  • Cilt 3, Sayı 1 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Reel opsiyonlar ile bilişim teknolojileri yatırımlarının değerlemesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653