İTÜDERGİSİ/b, Cilt 3, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Reel opsiyonlar ile bilişim teknolojileri yatırımlarının değerlemesi

Selçuk Altan ÖZOĞUL, Burç ÜLENGİN

Özet


Karar vericiler, bilişim teknolojileri (BT) yatırımlarını değerlerken risk ve belirsizlikle başa çıkmak zorundadırlar. Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı gibi klasik değerleme tekniklerinin risk ve belirsizliği değerleme sürecine katmadaki yetersizlikleri yöneticileri karar aşamasında sıklıkla içgüdülerini kullanma zorunluluğunda bırakmaktadır. Reel opsiyonlar yaklaşımı bir yatırımın bünyesinde barındırdığı risk ve belirsizliği değerleme sürecine katan alternatif bir tekniktir. Bu makalede erteleme esnekliğine sahip gerçek bir BT yatırımı reel opsiyonlar yaklaşımıyla incelenmiştir. Bu amaçla standart Black-Scholes modeli üzerinde bazı düzenlemelere gidilerek, riskten kaçınan yatırımcıların beklentilerini dikkate alabilecek ve aynı zamanda, Black yaklaşımıyla, erken uygulanma özelliğine sahip Amerikan tipi opsiyonlar için kullanılabilecek, Microsoft® Excel tabanlı bir matematiksel model oluşturulmuştur. Sunulan model, bir e-ticaret şirketinin önündeki modernizasyon projesinin değerlemesinde kullanılmıştır. Önerilen otomasyon, gerek nakit akışlarını gerekse de ana ekonomik faktörleri dikkate alarak, karar vericiye etkin ve esnek bir çözüm sunmaktadır. Ortaya konan kapsamlı yol haritası model parametreleri cinsinden hassasiyet analizi sunmakta ve parametreler arası bağlantıları ortaya koymaktadır. Çalışmanın neticesinde, negatif NBD’e sahip bir BT projesinin bile bünyesinde barındırdığı potansiyel değerlerle bağlı olarak karlı bir yatırıma dönüşebileceği görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: BT yatırımları, BT yatırımlarının değerlemesi, BT yatırım riskleri, opsiyon değerleme modelleri, reel opsiyonlar, risk yönetimi.


Tam Metin: PDF