Yazar Detayları

SÖZEN, Metin

  • Cilt 2, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İstanbul'da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Yapıları'nın kent bütünü içindeki yerinin değerlendirilmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653