Yazar Detayları

GÖRÜNÜR, Lale

  • Cilt 3, Sayı 1 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Osmanlı kaftanları ile entarilerinin farkları ve kullanılışları
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653