Yazar Detayları

LEBLEBİCİ TEKER, Dilek

  • Cilt 2, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Bankacılıkta operasyonel risk ölçüm modellerinin Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir bankaya uygulanması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653