İTÜDERGİSİ/b, Cilt 2, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bankacılıkta operasyonel risk ölçüm modellerinin Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir bankaya uygulanması

Dilek LEBLEBİCİ TEKER, Burç ÜLENGİN

Özet


Piyasalarda sunulan ürün ve hizmetlerin gelişmesi ve daha karmaşık hale gelmesiyle ortaya çıkan finansal skandallar sonucu operasyonel riskin bankalar için önemli boyutu anlaşılmaya başlanmıştır. Operasyonel risk genel olarak kredi ve piyasa riski dışında kalan tüm riskler olarak ifade edilmiştir. Basel II düzenlemesinin Haziran 2004 tarihinde yayınlanmasıyla birlikte, bankacılıkta operasyonel risklerin ölçümü ve sermaye yeterliliği oranına dâhil edilmesi konusu daha güncel hale gelmiştir. Bu çalışma, operasyonel riskleri oluşturan faktörleri sınıflandırıp, örnekler yardımıyla açıkladıktan sonra, operasyonel risk için sermaye gereksinimi hesaplama yöntemlerinin bankalar tarafından nasıl uygulanabileceğini sektörde faaliyet gösteren bir bankanın gerçek verilerini kullanarak anlatmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Operasyonel risk, temel gösterge yaklaşımı, standart yaklaşım, alternatif standart yaklaşım, gelişmiş ölçüm yaklaşımı.


Tam Metin: PDF