Yazar Detayları

KARLIBEL, Aydın

  • Cilt 5, Sayı 2 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Cemal Reşit Rey'in Çelebi operasının günışığına çıkarılışı ve restorasyonu: Bir kritik inceleme
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653