Yazar Detayları

ERARSLAN, Alev

  • Cilt 2, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin kentleşme sürecinin öncü kent döneminin ubaid ve uruk evreleri (M.Ö.5000-3100)
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653