Yazar Detayları

ÇAKMAK, Ahmet Ferda

  • Cilt 3, Sayı 1 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyeti etkileyen unsurlar
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653