İTÜDERGİSİ/b, Cilt 5, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanat Tarihi Lisansüstü Eğitimi (1999-2006)

Ayla ÖDEKAN

Özet


Günümüz sanat tarihi eğitimi, küreselleşen dünyada birçok alandan beslenmektedir. Her sanat yapıtı içinde bulunduğu kültürün bir göstergesidir. Dolayısı ile sanat tarihi, dünya kültürünün malzemesini bize sunmakta, geçmişin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısını çözümlememizi sağlamakta, günümüzü ve geleceğimizi daha doğru değerlendirebilmemize aracı olmaktadır. Özellikle, çeşitlilik açısından kültür birikiminin zengin olduğu ülkemizde sanat tarihi eğitimi önem kazanmaktadır. Bu nedenle, yüksek lisans eğitiminde gerekli olan yenileme ve değişiklikler disiplinlerarası bilgiye, farklı sanat dönemlerinin birbiriyle ilişkisine ve farklı eğitim yöntemlerine dayanmaktadır. Bu makalede, İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Lisansüstü eğitiminin 2001-2006 yılları arasında geçirdiği yapısal yenilenmeye yer verilmiştir. Sanat tarihi Rönesans döneminde Vasari'yle başlar ve gelişmiş ülkelerde sanat tarihinin historiografisi günümüze değin her dönemin düşünsel yapısına uygun biçimlenerek gelişme gösterir. Ülkemizde sanat tarihi eğitiminin geçmişi kısadır. İlk sanat tarihi kürsüsü 1943 yılında İstanbul Üniversitesi'nde kurulmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ise Sanat Tarihi dersi Mimarlık Tarihi kürsüsünün bir dersi olarak 1950'lerde eğitim programında yer almış ve Mimarlık Tarihi ile birlikte Mimarlık Fakültesi'nin eğitim programlarını, kuramsal ve biçimsel tasarımı besleyen bir dal olmuştur. Türkiye çapında seçkin bir akademik kadroyla eğitime katkıda bulunmuştur.

 

Anahtar Kelimler: Sanat tarihi, eğitim, disiplinlerarası bilgi.


Tam Metin: PDF