Yazar Detayları

KORAMAZ, Turgay Kerem

  • Cilt 9, Sayı 2 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kentsel koruma sürecinde görselleştirme tekniklerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645