Yazar Detayları

KUTLU GÜVENKAYA, Rana

  • Cilt 8, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
    İlköğretim dersliklerinin görsel konfor açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 8, Sayı 2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İlköğretim dersliklerinde aydınlatma enerjisi yönetiminde yönlere göre uygun cephe seçeneklerinin belirlenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645