İTÜDERGİSİ/a, Cilt 8, Sayı 1 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İlköğretim dersliklerinin görsel konfor açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi

Alpin KÖKNEL YENER, Rana KUTLU GÜVENKAYA, Feride ŞENER

Özet


İlköğretim binalarında gerçekleştirilmesi gereken konfor koşulları ulusal ve uluslar arası literatürde üzerinde sıklıkla durulmakta olan bir konudur. Kullanıcılarının büyük bölümü 6-14 yaş arası öğrenciler olan ilköğretim binalarında görsel konfor koşullarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  Ülkemizde ilköğretim yapılarının gerek ekonomik nedenler, gerekse proje ve uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle kullanıcı konforunu sağlama konusunda eksiklikleri olduğu gözlemlenebilmektedir. Bu çalışmada, söz konusu eksikliklerin belirlenmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yürütülen bir araştırma çalışmasının başlıca sonuçlarına yer verilmektedir. Araştırma çalışması kapsamında İstanbul’da 2006-2007 ve 2007-2008 akademik yıllarında eğitim süresi içinde kalan saatlerde 18 derslikte görsel konfor koşulları açısından tespitler yapılmıştır. Bu tespitlere dayanarak ele alınan dersliklerde yeterli aydınlık düzeyinin sağlanması, doğal ve yapma aydınlatma sistemlerinin bütünleştirilebilmesi, direkt güneş ışığının kontrolu ve yapma aydınlatma sisteminin genel olarak bakım durumuna ilişkin değerlendirilmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda; ilköğretim binalarının gerek tasarımı aşamasında, gerekse kullanım süresi boyunca aydınlatma sistemine daha titizce yaklaşılmasının önemi ortaya konulmuştur. Böylece, görsel konfor koşullarının sağlanmasının yanı sıra, yapma aydınlatma enerjisi tüketiminde tasarruf sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve sürdürülebilir çevre bilincine uygun uygulamaların gerçekleştirilmesi olanaklı olacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Görsel konfor, ilköğretim okulları, doğal aydınlatma, yapma aydınlatma.


Tam Metin: PDF