Yazar Detayları

ZEREN GÜLERSOY, Nuran

 • Cilt 6, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türkiye'deki ilçelerin kentleşme derecelerine göre il olma potansiyellerinin değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  İstanbul'da yeni yerleşme alanlarının Yeni Şehircilik akımına göre değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 1 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türkiye?de kentsel sit alanlarının planlanması için bir sistem önerisi
  Özet  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Boğaziçi'nin ekolojik peyzaj planlaması için bir değerlendirme yöntemi
  Özet


ISSN: 1307-1645