İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul'da yeni yerleşme alanlarının Yeni Şehircilik akımına göre değerlendirilmesi

Ayşegül Didem ÖZDEMİR, Nuran ZEREN GÜLERSOY

Özet


Tarihsel süreç içerisinde mimarlık, kent planlama ve kentsel tasarımda tarihin yorumlanması ile güncelleştirilmiş çözümler üretilerek farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlardan en etkili olanı Yeni Şehircilik akımıdır. Akımın kentsel tasarım kuralları geleneksel yerleşmeleri örnek alarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, kentsel tasarımın kuramsal gelişmesindeki güncel yaklaşımlardan Yeni Şehircilik akımının İstanbul’un yeni yerleşme alanları üzerindeki etkilerini incelemek ve bu yerleşmeleri akımın özellikleri açısından değerlendirmek amaçlanmıştır. İstanbul’da son yıllarda oluşan yeni yerleşmeler arasından seçilen 24 adedi Yeni Şehircilik akımı temel alınarak tanımlanan değerlendirme sistemi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda seçilen yerleşmeler Yeni Şehircilik akımına uygunlukları açısından iyi, orta ve zayıf olarak sınıflandırılmıştır ve yerleşmelerin önemli bir bölümü orta aralığında çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel tasarım, yeni şehircilik, yeni gelenekçi şehircilik.

 


Tam Metin: PDF