Yazar Detayları

AKOĞLU, Canan

  • Cilt 9, Sayı 2 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Etkileşim tasarımının bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü ürünlerin tasarım ve geliştirilme sürecindeki rolü
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645