İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yerfıstığı kabuğunun agrega olarak kullanım olanakları

Çiğdem ÇELİK, Erol GÜRDAL

Özet


Bu çalışmada yerfıstığı hafif agregası kullanılarak üretilen çimento bağlayıcılı hafif malzemenin değişen agrega miktarına bağlı olarak mekanik mukavemetleri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada yerfıstığı kabuğu hafif agregası ile ısıl direnci yüksek, birim hacim ağırlığı düşük, mekanik mukavemetleri yeterli düzeyde olan bir yapı malzemesini üretebilmek amaçlanmıştır. Hafif agrega olarak Akdeniz bölgesi Adana ilinden elde edilen yerfıstığı bitkisinin kabukları kullanılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda yerfıstığı agregasının yapı malzemesi olarak yapı endüstrisine kazandırılabileceği görülmüştür. Bugünün gereksinmelerine göre, tarımsal atıklardan üretilen yapı malzemelerinin piyasaya kazandırılması, hem tüketici, hem ülke ekonomisi, hem de tarım üreticileri için kalıcı, sağlıklı ve ekonomik çözümler oluşturacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Kompozit malzeme, hafif beton, tarımsal atık, yerfıstığı kabuğu.


Tam Metin: PDF