İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Hasar görebilirlik ve kentsel deprem davranışı

Süleyman BALYEMEZ, Lale BERKÖZ

Özet


Bu çalışmada fiziksel planlama ve kentsel tasarım etmenlerinin kentsel deprem davranışı üzerinde, birer değişken olarak etkilerinin incelenmesi; söz konusu etmenlerin deprem etkin bölgelerde geliştirilecek planlama ve tasarım eylemlerinde, temel ilkelerin saptanması aşamasında birer yönlendirici olarak belirleyici özelliklerinin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Çalışmada  zemin ya da binalar gibi, doğal ve insan ürünü ögelerle bir bütün olan kentlerin de deprem etkisi altında çok farklı toplam davranışlar sergileyeceklerinden hareketle, “kentsel deprem davranışı” kavramı ileri sürülmektedir. Deprem hareketinin kentsel deprem davranışına etkisi sistematik bir kurgu içinde ele alınmıştır. Yer hareketinin zemin davranışına nasıl yansıdığı, zemin-yapı arasındaki etkileşim, mimari ve yapısal değişkenlerin bina davranışına etkisi incelenmiş, bu çerçevede ilgili parametrelerin planlama ve tasarım değişkenleri ile etkileşimi irdelenerek kentsel deprem davranışı çözümlemesine ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Deprem davranışı, şehirsel tasarım, şehir planlama.


Tam Metin: PDF