İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bursa?nın ipekçilikle ilgili endüstri mirasının korunması

Elif Özlem ORAL, Zeynep AHUNBAY

Özet


Tarihi İpek Yolu üzerinde eski bir ipekçilik merkezi olan Bursa’nın tarihi kent dokusu içinde yer alan onbir ipek fabrikası, kentin ipekçilikle ilgili geçmişinin 19. ve 20. yüzyıldan kalan izleridir. Kentteki ipekçilik faaliyetinin 1980’lerden sonra terk edilmesiyle özgün işlevlerini yitiren bu fabrikalar bakımsızlık, ihmal, bilinçsiz onarım ve yenileme gibi nedenlerle harap olmakta, değişmektedir. Bu çalışmada, Bursa’daki ipek fabrikalarının mevcut durumları belgelenerek, ipekçilikle ilgili endüstri mirası olarak tanınmaları ve yaşatılmaları için olanaklar araştırılmıştır. Bursa’nın ipekçilik tarihi ve fiziksel dokusunun gelişimi ile ilgili birer belge niteliği taşıyan  fabrikaların özgün değerlerini koruyarak geleceğe aktarılabilmeleri için öneriler geliştirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Bursa, ipekçilik, ipek fabrikaları, endüstri mirası, koruma.

 


Tam Metin: PDF