İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Faktör analizi ile ofis kira değerini etkileyen parametrelerin belirlenmesi

V. Atilla ÖVEN, Dilek PEKDEMİR

Özet


Ofis kira değerleri yeni ofis gelişim alanlarını belirlemede ve emlak yatırımlarını kontrol etmede önemli rol oynamaktadır. Her şehrin kendine özgü niteliklere sahip olması nedeniyle, bir ön seçim yöntemi kullanılarak, parametrelerin önem derecelerinin çalışma alanına bağlı olarak belirlenmeleri gerekmektedir. Ayrıca çoklu lineer regresyon tabanlı geleneksel hedonik teori, çoklu doğrusallık (multicollinearity) sorunu nedeniyle fazla sayıda parametreyi analiz edememektedir. Bu amaçla, makalede önerilen “asal bileşenler analizi” ve ‘faktör analizi’ uygun bir matematiksel yöntem oluşturmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, bina satış değeri parametreleri (Faktör 5), boşluk oranı ve binanın ortak kullanım alanı yüzdesi en önemli parametreler olarak bulunmakta ve boşluk oranının bölgesel karaktere bağlı bir değişken olmadığı belirlenmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Faktör analizi, asal bileşenler analizi, ofis kira belirleyicileri, İstanbul.


Tam Metin: PDF